czwartek, 27 listopada 2014

Pamięć podręczna - program Outlook - plik .nk2

Program Outlook posiada pamięć podręczną.
Jest ona wykorzystywana głównie do podpowiadania używanych już wcześniej adresów e-mail podczas pisania e-maila.

Pliki nk2 znajduje się w następujących lokalizacjach

Windows XP
Dysk: \Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Windows 7, Windows 8
Dysk: \Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook


Microsoft Outlook - naprawa poczty - plik pst

Jeśli nie można otworzyć pliku folderów osobistych pst plik ten jest uszkodzony, można za pomocą narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej scanpst.exe wykryć i naprawić błędy występujące w tym pliku.
Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej skanuje tylko plik pst, nie uwzględniając skrzynki pocztowej na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Exchange.

Kroki:
- zamknij program Outlook
- uruchom plik scanpst.exe w lokalizacji c:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12
- w polu Wprowadź nazwę pliku, który chcesz skanować wpisz nazwę pliku pst, który chcesz sprawdzić, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać plik
- kliknij przycisk Start
- jeśli w trakcie skanowania zostaną wykryte błędy, narzędzie wyświetli monit o uruchomienie procesu naprawy błędów.

Podczas procesu naprawy jest tworzona kopia zapasowa oryginalnego pliku. Powstaje plik o rozszerzeniu bak - plik znajduje się w tym samym folderze co plik pst.

środa, 25 czerwca 2014

Naprawa wyświetlania ikon i miniatur w Windows 7


Aby naprawić wyświetlanie ikon w eksploratorze Windows należy usunąć plik IconCache.db, który znajduje się w lokalizacji C:\Users\Nazwa_Użytkownika\AppData\Local
 
Usuwamy plik IconCache.db i restartujemy komputer.


Naprawa wyświetlania miniatur w eksploratorze polega na usunięciu plików o rozszerzeniu *.db, tj. thumbcache_1024.db; 
thumbcache_256.db; 
thumbcache_32.db; 
thumbcache_96.db; 
thumbcache_idx.db; 
thumbcache_sr.db 
z folferu C:\Users\Nazwa_Użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer
 
Następnie restartujemy komputer.

wtorek, 1 kwietnia 2014

JPG i PNG – czym się różnią i jaki format pliku wybrać?

JPG (JPEG) – Joint Photographic Experts Group

Stosuje stratny algorytm kompresji – nie zapisuje dokładnie wszystkich kolorów znajdujących się na zdjęciu, lecz pikselom o zbliżonych do siebie odcieniach (różnice często niezauważalne dla ludzkiego oka) przypisuje tę samą wartość. Podczas tego procesu obrazy mogą ulec niewielkiemu zniekształceniu (w zależności od stopnia kompresji), jednak pozwala to na znaczne zmniejszenie wielkości zapisywanego pliku.

Format JPG jest stosowany przede wszystkim do zapisu wszelkiego rodzaju zdjęć oraz obrazów z małą ilością detali oraz płynnymi przejściami pomiędzy barwami.

PNG – Portable Network Graphics

Stosuje bezstratną kompresję danych graficznych - zapisuje kolory dokładnie dla wszystkich pikseli, które tworzą obraz. Powoduje to znaczne zwiększenie rozmiaru pliku, ale gwarantuje doskonałą jakość obrazu.

Format PNG służy do zapisu obrazów zawierających dużo detali i ostrych krawędzi, które nie mogą zostać rozmyte. Dlatego elementy typu logo, ikona, diagram czy wykres zapisujemy zawsze w formacie PNG.

Grafika rastrowa i wektorowaGrafika rastrowa – opisuje obraz za pomocą siatki pikseli o określonej szerokości i wysokości. Każdemu pikselowi na siatce zostaje przypisany odpowiedni kolor. Grafika rastrowa nie umożliwia swobodnego skalowania obrazów bez utraty ich jakości. Podczas próby powiększenia pliku rastrowego następuje rozmazanie lub zniekształcenie obrazu.

Najprostszym przykładem grafiki rastrowej jest zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym.

Najpopularniejsze formaty plików grafiki rastrowej:

BMP, GIF, JPG (lub JPEG), PNG, PCX, TIFF.

Grafika wektorowa inaczej zwana także obiektową – opisuje obraz za pomocą krzywych I figur geometrycznych (takich jak np. prostokąt, okrąg, wielokąt, łuk czy prosta) lub za pomocą brył geometrycznych (sześcian, stożek, walec) umożliwiając tworzenie zarówno grafiki dwuwymiarowej jak i trójwymiarowej. Dzięki takiemu zapisowi pliki wektorowe mogą być dowolnie skalowane bez utraty jakości obrazu.

Najpopularniejsze formaty plików grafiki wektorowej:

CDR, EPS, SVG, SWF.

Pliki wektorowe można bez przeszkód zamieniać na pliki rastrowe. Odwrotny zabieg natomiast jest o wiele bardziej skomplikowany i nie zawsze wykonalny.

niedziela, 2 lutego 2014

Problem z dodaniem drukarki Windows 8 64bity - procesor drukarki nie istnieje

Podczas dodawania drukarki sieciowej lub lokalnej (USB) w Windowsie 8 może wystąpić następujący błąd:
Nie można zainstalować drukarki. Procesor drukarki nie istnieje.

Problem może być rozwiązany poprzez:
- zainstalowanie aktualnych sterowników w komputerze (szczególnie USB),
- aktualizację wersji Windowsa do Windows 8.1
- zainstalowanie zalecanych aktualizacji do naszego Windowsa (jeśli już posiadamy Windows 8.1)

sobota, 18 stycznia 2014

Czyszczenie pliku wymiany - przyspieszamy uruchamianie systemu Windows

Aby przyspieszyć uruchamianie systemu Windows należy ustawić następujące parametry w naszym rejestrze:
Clear PageFile On Shutdown, czyli włączyć czyszczenie pliku wymiany pagefile.sys podczas zamykania Windows
oraz LargeSystemCache.

Aby to zrobić należy wejść do Rejestru systemu i rozwinąć gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement.
Kluczowi Clear PageFile AtShutdown oraz znajdującego się w tej samej gałęzi LargeSystemCache przypisujemy wartość 1.